Loading...

Recent Activity

Activity stream for all registered members at DIễn Đàn Bao Bì Việt Nam.

 1. lehung61 replied to the thread Chuyển Giao Công Thức Làm Cồn Khô và Cồn Thạch.

  Cục cồn thạch có rất nhiều tiện lợi so với sử dụng cồn khô. Viên cồn thạch mang nhiệt lượng lớn, thời gian cháy rất lâu (ba mươi phút)...

  Nov 15, 2019 at 8:21 AM
 2. lehung61 replied to the thread Chuyển Giao Công Thức Làm Cồn Khô và Cồn Thạch.

  Sản xuât cồn thạch thì đơn giản. Không có dùng nhiệt độ ở quá trình sản xuất. Trang thiết bị và nguyên liệu sử dụng để sản xuất cồn...

  Nov 12, 2019 at 3:58 PM
 3. lehung61 replied to the thread Chuyển Giao Công Thức Làm Cồn Khô và Cồn Thạch.

  Cồn thạch và cồn khô được tiêu dùng nhiều hiện nay tại những hàng quán và đám tiệc. Việc dùng cồn thạch và cồn khô có nhiều thuận lợi so...

  Nov 9, 2019 at 3:33 PM
Loading...